True
Spelletjes.TV - TV kijken via internet, de beste Spelletjes tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Geloofsgesprek - Alle afleveringen
Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Peter van der Weide

De pastoor van de Martinuskerk te Sneek droomde er al jaren van om The Passion naar de Waterpoort bij Sneek te halen. Met The Passion Hemelvaart is zijn droom werkelijkheid geworden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Arno Brok

De provincie Friesland zet al langer in op het belang van mensen samenbrengen. Zeker met evenementen als The Passion in Harlingen. Zo komen geloof en samenleving bij elkaar. En zo kan het geloof van toegevoegde waarde zijn, aldus Arno Brok, Commissaris van de Koning in Friesland. Deze bevlogen bestuurder kijkt terug op The Passion in Harlingen en blikt vooruit naar The Passion Hemelvaart in Bolsward en Sneek. Zo timmert Friesland aan de weg en brengt mensen samen als teken van gemeenschapszin, die in deze tijd meer dan ooit van belang is.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Romy en Johnny

Met meer dan 1 miljoen jongeren gaat Romy naar Lissabon voor de Wereldjongerendagen met paus Franciscus. Haar verhaal is heel bijzonder. Ongelovig opgevoed, actief in de topsport, daar in een dal beland, gevonden door God, als tiener katholiek geworden en zeer actief op TikTok. Ze bereidt zich voor op de Wereldjongerendagen in augustus, samen met pastoraal werker Johnny Tran.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Ronald Cornelissen

Meer dan 1.000 pelgrims gaan vanuit aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. En de grote man achter de schermen van deze bedevaart is Ronald Cornelissen. In het geloofsgesprek vertelt deze hoofdaalmoezenier over de betekenis van Lourdes in zijn leven en over Maria als de moeder van ons allemaal in de hemel.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Zr. Mary Amata

Het geloof komt tot je in het kleinste gebaar en de meest verborgen stem. Verwacht geen wonderen, maar wees stil, luister naar de stem van je hart en leef met aandacht voor de kleine dingen in het leven. Want daar roept God. Zo geeft zuster Mary Amata catechese aan kinderen van drie jaar en zo doet ze ook wat paus Franciscus vraagt in het synodaal proces: luisteren naar de ander en zo op het spoor van de ander komen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Paul Donders

Hoe kun je missionair zijn als kerk? Dan heb je een team van leiders nodig die gevoel voor het mysterie hebben, er zijn voor de mensen en vreugde scheppen in het werk. Dan kan de waakvlam van het geloof weer een heilig vuur worden. Paul Donders weet daar alles van.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Monique van Dijk

Paus Franciscus heeft de gehele kerk uitgenodigd om te luisteren naar stemmen die niet gehoord worden: vrouwen, jongeren, armen en vluchtelingen. Dat moet uitmonden in een synode te Rome in oktober van dit jaar. Voor Europa werd alles in kaart gebracht in Praag. Daar zat Monique van Dijk in de Nederlandse delegatie. In het Geloofsgesprek vertelt zij wat het betekent dat de stem van vrouwen en jongeren wordt gehoord.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Bouke Bosma

Het verhaal van Bouke Bosma is een ongelooflijke bekeringsgeschiedenis. Opgegroeid zonder geloof, in een gezin zonder God, gaat Bouke als financieel deskundige werken in Den Haag en loopt daar met Kerstmis een kerk binnen. Daar wordt hij gastvrij ontvangen en voelt hij zich thuis. Daarom blijft hij terugkomen en besluit hij om katholiek te worden. Maar Christus blijft trekken, de roeping gaat dieper, want Bouke Bosma voelt steeds sterker dat hij geroepen is om priester te worden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Carlos Martinez en Harry Notermans

Harry Notermans, de pastoor van Waubach-Landgraaf, draagt het stokje van de tv-mis over aan Carlos Martinez, de pastoor van de Heilig Hart-kerk in Roermond. Hij doet dat zingend met een lied over Jozef op de feestdag van de Heilige Jozef. Als hij klaar is, vertelt Carlos Martinez dat Jozef hem ooit in een crisis over zijn roeping staande heeft gehouden. Sindsdien is de Colombiaan van geboorte een geziene priester in het bisdom Roermond door zijn nabijheid en toegankelijkheid.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Hier ben ik

Hoe ziet het leven van een priester eruit? Drie priesters van het aartsbisdom Utrecht vertellen over hun roeping, over de vreugde van het priesterschap en wat het leven van een parochiepriester inhoudt. Mauricio Meneses, Gauthier de Bekker en Jurgen Jansen laten op persoonlijke wijze zien waarom zij voor het priesterschap hebben gekozen. De Bekker: 'Het is niet niks wat we doen in het pastoraat, je komt met heftige, intieme en wezenlijke zaken in aanraking. Soms sta je op dezelfde dag in de vreugde van een nieuw leven en bij het eind van een ander leven.'Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Esmee van Bragt

Je bent jong en wilt wat. Je bent nog maar 20 jaar en je kiest ervoor om katholiek te worden, als enige in het gezin. Daarnaast is Esmee van Bragt actief in de begeleiding van tieners en communicanten en gaat naar de Wereldjongerendagen in Lissabon.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Daan Savert

Schreeuw van de aarde en schreeuw van de armen. Woorden uit de encycliek van paus Franciscus. Daan Savert maakt werk van die woorden in de opvang van vluchtelingen en in de zorg voor de aarde. En als pas gedoopte katholiek kent hij ook zijn beperkingen. 'Ik ben nog maar een beginner', herhaalt hij steeds weer in het geloofsgesprek.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Eric Fennis

Deken Eric Fennis spreekt over de verbondenheid tussen de kerken van Oost- en West-Europa in het kader van de mis vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas die zal worden opgedragen aan de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Het is tevens een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Jurgen Jansen

Twee jaar is Jurgen Jansen nu pastoor van drie parochies in Twente. En hij is gelukkiger dan ooit, want daar in de kerken rond de Lambertusbasiliek in Hengelo ontdekt Jurgen Jansen dat hij tijd moet maken voor de innerlijkheid om verbonden te kunnen zijn met de mensen in de parochies.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Sandor Koppers

Het wonder van Almere, dat is de nieuwe katholieke kerk. Zeventien jaar was pastoor Sandor Koppers ervoor in de weer, maar het lukte hem. In een tijd dat overal kerken sluiten, bouwde hij een nieuwe Bonifatiuskerk. Zijn onwaarschijnlijke verhaal is te horen in het geloofsgesprek. Wonderen gebeuren dus echt.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Kees van Kordelaar

Wat doe je als kerk in de tijd na corona? Dan open je een huis om mensen de kans te geven voor nieuwe ontmoetingen. Oppasoma's en opa's kunnen er koffiedrinken, terwijl de kleinkinderen spelen, kansarme kinderen krijgen pianoles en in de avond brandt de kachel voor wie thuis niet kan stoken. Kees van Kordelaar is de initiatiefnemer en vertelt daarover.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Stadsdiaken Colm Dekker

Colm Dekker is de stadsdiaken van Amsterdam vanuit de beweging Sant'Egidio. De mensen van deze beweging geven een stem aan de kwetsbare mensen van onze tijd, ondersteunen ze ook daadwerkelijk en geven ze een thuis in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein. Op deze Bijbelzondag vertelt Colm Dekker hoe deze dienst aan de naaste gedragen wordt door het Woord van God.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: René Wilmink

Als je op tijd weet te zwijgen, dan kan het gebeuren dat de stilte van God je zwijgen doorbreekt. Dan gaat het bidden in jou. Aldus deken/pastoor René Wilmink van de Sint Joriskerk in Eindhoven, een nieuw gezicht bij de tv-mis, een Tukker in Brabant, een boerenzoon in de geseculariseerde stad, een bevlogen priester die met liturgie, vorming en diaconie het hart van de zoekende mens probeert te bereiken. En daarover vertelt hij in het geloofsgesprek.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Jack Glas

Jack Glas was jaren een vertrouwd gezicht als celebrant in de vieringen voor televisie. Deze priester uit Roelofarendsveen keert weer terug in de huiskamers van Nederland en zal doen waar hij goed in is: de hoop van zijn geloof delen. Zo zet hij in het geloofsgesprek de toon voor meer vertrouwen en perspectief in ons leven.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Kardinaal Eijk herdenkt paus Benedictus XVI

In verband met het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI spreekt Leo Fijen met kardinaal Eijk.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Wim Bakker

De pastoor van Rijswijk Wim Bakker ontsteekt de vierde adventskaars en kijkt uit naar het Brood voor deze wereld: het Licht van Christus die het duister wegneemt.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Jan Liesen

De bisschop van Breda Mgr. Jan Liesen wordt op dit moment beproefd door een ernstige ziekte. In het donker van zijn persoonlijke leven ontsteekt hij de derde kaars van de advent en ziet hij uit naar de hoop van het Kerstkind, God die ons leven komt delen en daar ook de beproevingen niet uit de weg gaat.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Jan Hendriks

De bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. Jan Hendriks zoekt naar het licht in het donker van alle crises op dit moment. Daarom ontsteekt hij de tweede kaars en zoekt hij steeds weer naar kansen om het geloof in een liefdevolle God te delen met de wereld.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Gerard de Korte

Bisschop De Korte van 's-Hertogenbosch blikt terug op het bezoek aan paus Franciscus en ontsteekt de eerste kaars van de advent, om zo licht te brengen in een wereld vol crises.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Harrie Smeets

Harrie Smeets is de bisschop van Roermond die ernstig ziek is en weet dat het sterven nooit ver weg is. Voor de laatste keer ging hij naar Rome, met zijn collega-bisschoppen. Daar kijkt hij terug op dat ene moment in zijn leven toen hij door God geroepen werd tot het priesterschap.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Hans van den Hende

Deze week zijn de Nederlandse bisschoppen in Rome voor een gezamenlijk bezoek (Ad Limina) aan paus Franciscus. Welke boodschap hebben de bisschoppen over katholiek Nederland voor de paus en wat heeft de heilige vader hun meegegeven op hun reis terug naar Nederland? Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppen, vertelt over de ontmoeting met de paus en de uitdaging voor de komende jaren.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Jeroen Smith

Hoe kun je geroepen worden om je geloof te delen? Priester Jeroen Smith vertelt hoe je geroepen wordt en wat je vreugde kan geven in het leven. En als iets vreugde geeft, weet je dat je op de weg van je bestemming bent.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Kardinaal Eijk

Een week voordat de Nederlandse bisschoppen hun gezamenlijke bezoek aan paus Franciscus brengen, kijkt kardinaal Eijk vooruit. Hoe staat de katholieke kerk in Nederland ervoor? Wat gaan de bisschoppen daarover tegen de paus zeggen? En wat betekent dit Ad Limina-bezoek voor de kardinaal persoonlijk?Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Vincent Goulmy

Vincent Goulmy is de pastoor van Brunssum, maar laat ook op andere wijze van zich horen. Hij is ook directeur van Missio, de organisatie achter de pauselijke missiewerken. In deze wereldmissiemaand vertelt Vincent Goulmy waarom wij als katholieken altijd betrokken moeten zijn op de wereldkerk.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Caroline Frehse

Juist in een tijd dat we horen over kerken die sluiten, is het goed om dat andere verhaal te horen, van jonge mensen die kiezen voor de katholieke kerk. Caroline Frehse is zo'n nieuwe katholiek.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Wiel Wiertz

Hoe kun je in deze tijd van kerkelijke krimp toch geloven in de droom van een missionaire kerk? Wiel Wiertz toont zijn droom vanuit de prachtige kerk van Hulst en laat zo zien dat iedere geloofsgemeenschap, klein of groot, kansen heeft om van betekenis te zijn in de lokale samenleving.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Hans van den Hende

In een tijd dat we meer dan ooit verlangen naar vrede spreekt bisschop Hans van den Hende van Rotterdam over de vrede van Franciscus van Assisi maar ook over de vrede die wij als christenen aan elkaar kunnen geven en zo handen en voeten kunnen geven aan de opdracht van de huidige paus om ambassadeurs van de liefde te zijn.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Rien van der Zanden en br. Rangel

Rondom 800 jaar Sint Jan in Den Bosch is het feest, als bisschopskerk, als parochiekerk, als bedevaartsplek voor Maria en als unieke plaats voor de grootste kerststal in Nederland. De twee kosters, diaken Rien van der Zanden en broeder Rangel, spreken over hun verbondenheid met Franciscus die 800 jaar geleden met het idee kwam van de eerste levende kerststal.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Matheu Bemelmans

Ga naar Cadier en Keer, naar het oude missiehuis van de paters, loop de heuvel af naar beneden en ontdek daar Lourdes in het klein. Een helende, inspirerende en paradijselijke plek waar Matheu Bemelmans met graagte vertelt over zijn passie: op bedevaart naar het echte Lourdes en daar met eigen ogen zien hoe de zieken op de eerste plaats komen en geheeld worden door Maria.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Heiligdomsvaart Susteren

Wie Susteren dezer dagen binnenkomt, ziet het overal: posters, vlaggen en borden over de heiligdomsvaart. Processie van relieken, historische optocht, theatervoorstelling en eucharistie in de open lucht. Koen van Straaten is daar lector, Lei Spetgens timmert aan het decor. Zij vertellen in het geloofsgesprek over dit religieuze evenement dat eens in de zeven jaar wordt gehouden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Arjen Bultsma

Op de drempel van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vertelt pastoor Arjen Bultsma over de betekenis van Maria van Sevenwouden, al meer dan 500 jaar centraal in het geloofsleven van Bolsward en omgeving, dus ook voor de heilige Titus Brandsma.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Fredi Hagedoorn

Als moeder van twee jonge kinderen speelt Fredi Hagedoorn in de jaarlijkse Maria Ommegang van Bergen op Zoom Maria die bij Elisabeth op bezoek komt. Ze weet wat ze daar bidt en zegt, want deze moeder is ook pastoraal werkster. Een gesprek over moederschap, geloof bij jongeren en jaarlijkse evenementen als de Maria Ommegang in Bergen op Zoom.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Lammert de Hoop

De voorlichter van het bisdom Groningen-Leeuwarden is een geboren Fries, die zijn hele werkzame leven al van alles doet om het katholieke geloof van Friese voortrekkers een plek in de geschiedenis te geven. Zo is hij een van de architecten achter een prachtig magazine over Titus Brandsma en doet hij niets liever dan nieuwe herinneringen aan deze heilige bewaren voor het nageslacht.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Huub Welzen en mgr. De Korte

26 juli 2022 is het tachtig jaar geleden dat Titus Brandsma een gewelddadige dood stierf in Dachau. Op 15 mei is deze moedige karmeliet heilig verklaard door paus Franciscus. In de Sint Jan te 's-Hertogenbosch wordt een reliek van Titus dankbaar getoond aan een volle kerk, die wil danken voor deze heiligverklaring. Bisschop Gerard de Korte en provinciaal van de karmelieten Huub Welzen spreken over deze nieuwe heilige.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Vonne van der Meer

Schrijfster Vonne van der Meer is op latere leeftijd katholiek geworden. In die periode sprak zij met een oudere priester over de betekenis van sacramenten. Jaren later heeft zij deze gesprekken uitgewerkt tot een boek.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Erik Rozeman

Tijdens een Lourdesreis voelde Erik Rozeman een sterke verbondenheid met God. Hij meldde zich echter niet aan als priesterkandidaat. Na zijn studie rechtsgeleerdheid ging hij werken als jurist, maar hij realiseerde zich dat zijn verlangen naar het priesterschap bleef en dat hij de weg moest gaan tot welke God hem had geroepen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Antoine Bodar

Als rector van de Kerk der Friezen in Rome - op een steenworp van de Sint Pieter - overdenkt Antoine Bodar de eeuwige stad en de wereldwijde gemeenschap van gelovigen en weet hij zich steeds meer monnik in de kerk.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Hannah Vaughan-Spruce en Ferdinand van Degenfeld

Dr Hannah Vaughan-Spruce en Ferdinand van Degenfeld zijn in Duitsland en Engeland de gezichten van een nieuwe missionaire kerk. Ze vertellen hoe je leiders in parochies kunt ontdekken en hoe je deze leiders kunt trainen om in de lokale kerk een nieuw begin te maken.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Holkje van der Veer

Holkje van der Veer, dominicanes, overleed onverwachts op Tweede Pinksterdag. Zij gaf vrouwen een stem over de toekomst van de kerk. Meer dan 1300 vrouwen reageerden, met hun droom van een andere kerk, naar Rome toe. Holkje van der Veer vertelde over de kracht van vrouwen in een kerk met toekomst.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Vader-abt Thijs Ketelaars

Het oudste religieuze leven boven de rivieren is te vinden in Egmond. Al 1100 jaar wordt er gebeden en gewerkt in het spoor van Adelbert. Dat is begonnen op een akker, niet ver van de duinen. Daar vertelt de huidige vader-abt Thijs Ketelaars het verhaal van religieus leven door de eeuwen heen, altijd verbonden met de aarde van de akker.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: De Juliaantjes

De Juliaantjes, zo staan ze bekend in de volksmond. De zusters heten officieel naar de Heilige Juliana van Falconieri en hebben hun niet geringe talenten gegeven aan arme gezinnen. Daar werkten ze als kraam- of gezinsverzorgster. Om deze moedige vrouwen te eren, is er nu een expositie in hun moederhuis te Heiloo.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Walter Broeders

Hoe kun je geroepen worden door Christus en hoe wordt Walter Broeders, de rector van Vronesteyn, centrum van diaken en priesteropleiding van het bisdom Rotterdam, zelf nog steeds door Titus Brandsma - die volgende week heilig wordt verklaard - geroepen om de weg van Christus te gaan?Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mariogenia Navarro en Sander Verschuur

Ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen in 2023 in Lissabon komen de Nederlandse jongeren een weekend samen op Ameland. Het thema van de WJD@Home is: 'Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.' Mariogenia Navarro en Sander Verschuur bespreken de thema's: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: James Mallon

De Schotse priester James Mallon maakt furore in Canada en zet met zijn boeken wereldwijd de katholieke kerk aan tot een nieuw begin. Hij herinnert ons allemaal aan de eerste taak als christen: leerling van Christus te zijn en getuigen van zijn leven. Als we dat meer doen, kunnen we als missionaire kerk meer van betekenis zijn in de wereld van vandaag.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Holkje van der Veer

Paus Franciscus heeft de vrouwen wakker gekust met zijn synodale proces, aldus Holkje van der Veer, de dominicanes die het voorbeeld gaf om vrouwen een stem te geven over de toekomst van de kerk. Meer dan 1300 vrouwen reageerden, met hun droom van een andere kerk, naar Rome toe. Holkje van der Veer vertelt over de kracht van vrouwen in een kerk met toekomst.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: José Miltenburg en Karel Beenakker

José Miltenburg en Karel Beenakker zijn beiden in Leiden betrokken bij de aanbidding van de Heer, 24 uur achtereen. Ze zien dat als wezenlijk deel van de missionaire parochie, want je kunt alleen maar leerlingen van Christus werven als Christus in jou woont, leeft en ademt. Ze vertellen over deze opdracht van de missionaire parochie.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Harry Quaedvlieg

Als de nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond geeft hij stem aan de missionaire kerk van vandaag. Hij doet dat door te luisteren naar de vraag van de samenleving naar zingeving en daar midden in steden en dorpen present te zijn met het verhaal van Christus. Niet als ik, maar als wij, want katholieken beleven het geloof als gemeenschap, als wij.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Willem Jan Otten

De mis die we missen, dat is twee jaar lang het verhaal van corona geweest. De zondagsmis die zo vanzelfsprekend leek, was ineens ver weg voor velen om zelf te beleven. Willem Jan Otten, dichter en winnaar van de P.C. Hooftprijs, is op latere leeftijd katholiek geworden en vertelt in de Abdij van Egmond over de betekenis van de zondagsmis.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Ed Smeets

Ed Smeets doet voor heel Nederland de carnavalsmis vanuit Venray, waar hij deken is. Maar hoe kun je feestvieren als er in Europa een oorlog is uitgebroken?Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Patrick Kuipers

Als de rector van vroege en late roepingen in Nederland is Patrick Kuipers opgegroeid in Glanerbrug en groot geworden met carnaval. Hij viert dat nog steeds, in IJsselstein, omdat carnaval nooit meer uit hem gaat, ook niet als priester. De vreugde van het leven en de vreugde van het geloof wil ook een aanmoediging zijn aan ieder om die vreugde te delen en naar de kerk te komen, nu de pandemie op de terugweg lijkt.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Chris Fictoor en Herman de Vries

In het jaar van de heiligverklaring van Titus Brandsma komen zijn teksten bij de kruisweg in Dokkum in een herziene versie uit, met muziek van Chris Fictoor. Hij zingt daar een lied bij de woorden die door dominee Herman de Vries in een eigentijdse context zijn geplaatst.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Eric Fennis

De pastoor is dankbaar dat de Nicolaasbasiliek op 6 februari feest viert vanwege het 135-jarig bestaan. Want er zijn tijden geweest dat het verval zichtbaar was en de afbraak nabij. In het geloofsgesprek vertelt hij hoe een kerk tot bloei kan komen door het gewone volk en hoe de genade van de sacramenten daarbij kan helpen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Paul Verbeek

Hoe kun je als priester en als kerk van betekenis zijn voor je wijk, je dorp en je stad? Paul Verbeek, pastoor van Bergen op Zoom, geeft een persoonlijk antwoord. Door het licht van Bethlehem te delen, door de knopen van je leven aan te bieden aan Maria en door alles opzij te zetten voor ernstig zieke mensen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Abt Bernardus

Abt Bernardus leeft als trappist met de psalmen. Zeven keer per dag zingen zij hun gebed voor de Schepper. Op de zondag van het Woord van God vertelt deze vader-abt van Koningshoeven over de waarde van de Bijbel in zijn leven.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Christel Grimbergen en Rob Polet

Christel Grimbergen is een nieuwe katholiek die zich in haar dagelijks leven inzet voor misbruikte vrouwen en andere kwetsbare groepen. Ze nam het initiatief voor een Sint Nicolaasjaar, omdat deze heilige ooit drie meisjes uit de prostitutie redde. Om dat jaar te kunnen vieren heeft de Nicolaasbasiliek een reliek van de heilige Nicolaas ontvangen. Christel Grimbergen vertelt haar verhaal over Nicolaas, net als de diaken van de basiliek, Rob Polet.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Kardinaal Eijk

Kardinaal Wim Eijk opent het nieuwe jaar met een geloofsgesprek. Daarin vraagt hij om de zegen van God voor ons allemaal en wijst hij de weg naar een samenleving die naar het voorbeeld van Christus meer gericht is op de ander en de Ander.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Joachim Skiba

Pastoor Joachim Skiba heeft jaren de tv-vieringen vanuit Baarn verzorgd en celebreert voor de laatste keer een tv-mis. Bij zijn afscheid neemt deze Poolse priester ons mee door Baarn, waar overal in tuinen prachtige kerststallen staan, een initiatief van Jacqueline van den Eshof.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Hans van den Hende

Mgr. Hans van den Hende, de bisschop van Rotterdam, ontsteekt de laatste kaars van de advent. De voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie wijst de weg naar het Licht van Christus, een paar dagen voor Kerstmis.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Gerard de Korte

Mgr. Gerard de Korte, de bisschop van 's Hertogenbosch, ontsteekt de derde kaars van de advent. Als het leven onzeker en donker op ons afkomt in deze tijd, hoe kun je dan vertrouwen dat het licht van het kerstkind zal doorbreken in ons leven?Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Martin de Korte

Over een week is het tweehonderd jaar geleden dat pater Karel Houben in Munstergeleen werd geboren. Zijn geboortehuis is een kapel geworden voor ieder die wil bidden tot deze Nederlandse heilige. De Passionist Martin de Korte steekt de tweede kaars van de advent aan en vertelt in het geloofsgesprek hoe Karel Houben mensen heelt en wonderen verricht.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Peter van der Weide

De pastoor van Sneek schreef geschiedenis toen hij in maart 2020 Nederland bemoedigde met zijn oproep: vrees niet. Bijna twee jaar later slaat het coronavirus weer toe en herinnert de pastoor van Sneek in het geloofsgesprek aan deze woorden uit de Bijbel: vrees niet, God laat ons niet aan ons lot over.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Antoine Bodar

Antoine Bodar kijkt, als nieuwe rector van de Kerk der Friezen in Rome op een steenworp afstand van de Sint Pieter, vooruit naar Allerheiligen en Allerzielen. In de eeuwige stad ervaart hij de wereldwijde gemeenschap van gelovigen, levenden en doden, en weet hij zich steeds meer monnik in de kerk.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Pater capucijn Jan Bandsma

Jan Brandsma is meer dan twintig jaar als geestelijk verzorger werkzaam bij de marine in Den Helder en Amsterdam. Deze pater capucijn vertelt hoe je als zielzorger vooral moet luisteren en vrienden moet worden, om daarna de troost en hoop van Christus te kunnen delen. Het geloofsgesprek vindt plaats ter gelegenheid van 100 jaar Geestelijke Verzorging Koninklijke Marine.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Priorin Maria Magdalena

Als de Norbertinessen van Sint Catharinadal in Oosterhout nadenken over hun jubileum van 750 jaar, hebben ze de moed om iets nieuws te bedenken: een wijngaard als verwijzing naar Christus die de wijnstok is en de zusters als de ranken. Priorin Maria Magdalena vertelt over dit avontuur met de wijngaard.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Jeroen Felix

Als katholieken iets gemist hebben in de tijd van corona, dan is het samen zingen. Jeroen Felix is al 25 jaar Rector Cantus bij de Schola Cantorum van 's-Hertogenbosch en vertelt over de troost van zingen met elkaar en tot God.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Marc Moens

Je hele leven vrijgezel en dan als 50-plusser de liefde van je leven vinden. Marc Moens is als koster en vrijwilliger verbonden aan de kerk in Aardenburg, maar hij doet meer. Hij bouwt met zijn vrouw een kapel voor Maria in zijn achtertuin, omdat Maria het nieuwe echtpaar een hart onder de riem heeft gestoken toen ze samen in hun prille geluk beproefd werden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Michel Hagen

Michel Hagen is de plebaan van de kathedraal aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. Hij vertelt bij de doopvont zijn verhaal over de sacramenten: dat zijn tekens van Christus om als mensen steeds weer opnieuw het verbond met God aan te gaan.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Harrie Smeets

Bisschop Harrie Smeets van Roermond is ongeneeslijk ziek en weet dat zijn einde nadert. Hoe moeilijk dat ook is, hij is een baken van rust en vrede, met zijn beschermengel en Maria aan zijn zijde. Daarom wil hij nog één keer met zijn familie naar Lourdes.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Marie-Jolanda Bresser

In haar eentje stelde ze een Clarapad samen, van Groningen naar Megen, met een boek, een app en een website. En dat allemaal omdat ze een boodschap heeft: de weg van de heilige Clara volgen om in eenvoud en dicht bij de schepping de bestemming van het leven te vinden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Jos Wienen

Jos Wienen is de burgemeester van Haarlem. Hij is protestants-christelijk en spreekt met de bisschop van Haarlem over de weg naar geluk. Bij de presentatie van een bijzondere podcast over geloof in geluk laten bisschop en burgemeester in hun gelovige hart kijken en wordt de oecumene zichtbaar in de nieuwe Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Denis Hendrickx

Abt Denis Hendrickx viert deze dagen met een kloosterpad van 330 kilometer en andere festiviteiten dat de Norbertijnen 900 jaar bestaan. In de abdij van Berne is dat vooral een moment om vooruit te kijken en de waarden van gebed, gemeenschap, pastoraat en stilte te delen met jonge generaties.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Herman Jansen

Door een kolkende rivier De Geul werd Valkenburg in de maand juli overspoeld. Pastoor Herman Jansen is ook weken later nog bezig om de bagger en troep uit de oude H.H. Nicolaas en Barbarakerk in het centrum te verwijderen. Dat doet hij met veel vrijwilligers. En zo wordt zichtbaar dat geloof mensen samenbindt als de nood het hoogst is.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Arjen Bultsma

Arjen Bultsma heeft veel bestuurlijke taken (pastoor van Bolsward, vicaris en kanselier van bisdom Groningen-Leeuwarden), maar maakt vooral indruk als priester die in moeilijke tijden van corona zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Daartoe heeft hij zijn eigen studio ingericht en communiceert hij met meer mensen dan ooit. Maar daarom heeft hij ook een bevlogen visie op de kansen van de kerk na corona. Hij vertelt het allemaal in het geloofsgesprek dat is opgenomen in zijn eigen tv-studio.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Zr. Margriet van der Vliet

Je roeping volgen in je leven, ook als je ouder wordt, is de boodschap van de overste van de Franciscanessen van Mariadal. Zij hebben alle jaren van hun leven gegeven aan onderwijs en opvoeding van kinderen. Nu die taak voltooid is, blijft de roeping: die van gebed, eenvoud, aandacht en gastvrijheid. Want je blijft geroepen worden, als vrouwen met een Franciscaanse opdracht.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Leo Lap

Kamphuis "Ahoy" is in 1954 gesticht vanuit de parochie van de Kruisvinding in Rotterdam-Zuid. De parochie was en is gelegen in een arbeiderswijk met zeer veel kinderen. Voor kinderen toen was vakantie geen vanzelfsprekendheid. En dat is het voor veel kinderen nog steeds niet. De mensen van het kamphuis zetten zich voor deze kinderen in.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Wim Petersen

Hoe kun je vluchtelingen nabij zijn en tegen de stroom in gaan? Wim Petersen doet het in Delden, vanuit zijn parochie, vanuit zijn diepe geloof. Dat voedt hij door op adem te komen in een abdij. Daar vindt hij nieuwe inspiratie om mensen uit Syrië, Iran en Eritrea nabij te zijn, als een voorbeeld voor ons allemaal. Dat is diaconie, zo kan de kerk present zijn in het leven van mensen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Geert Beurskens

Hij speelt de rol van Jozef van Arimathea in de Passiespelen van Tegelen die 3 juli van start gaan. Deze Jozef van Arimathea wast de gestorven Jezus, balsemt hem en legt hem in het graf. Hij kan deze rol spelen omdat hij als vrijwilliger graag in het hospice is. Daar ziet hij dat door het donker heen het licht weer gaat schijnen, in het sterven van mensen maar ook in de dood van Jezus.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Gerard de Korte

Hoe gaat de kerk verder na corona? En welke lessen trekt de kerk uit deze crisis om te voorkomen dat katholieken de band met hun kerk doorknippen? Gerard de Korte, de bisschop van 's-Hertogenbosch, gaat nader in op deze vragen in het museum Krona te Uden. Bij een schilderij van Marc Chagall benadrukt hij de betekenis van interreligieuze dialoog, juist in de tijden na de crisis.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Bastiaan van Rooijen

Na een rechtenstudie gaat hij als student voor extra toerusting naar Rome. Daar wordt hij, als zoon van een strenge dominee, geraakt door het katholieke geloof. Dat brengt hem in contact met de jezuïeten van de Krijtberg in Amsterdam waar hij woont, bidt en leeft. En vandaaruit geeft hij twee dagen levensbeschouwing aan het Sint Stanislascollege te Delft en begeleidt hij jonge mensen met de vragen in hun leven.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Annemarie Scheerboom

Als jongere ontmoette Annemarie Scheerboom paus Franciscus tijdens de Wereldjongerendagen in 2013. Inmiddels is ze getrouwd, moeder en ging biologieles geven op een middelbare school. In al die drukte schoot het geloof er meer bij in dan ze gedacht had. Maar God blijft aan de deur van je hart kloppen. Inmiddels is ze tot haar grote vreugde weer actief in de Nicolaaskerk van Baarn.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Zr. Maria van Jesse

De Blauwe Zusters wonen sinds enige tijd in het hartje van Breda. Daar in het Begijnhof bidt, werkt en leeft Maria van Jesse. Zij praat in het geloofsgesprek over haar keuze voor de Blauwe Zusters en over de betekenis van Christus in haar leven, juist op deze Sacramentsdag. Daarnaast staat deze Maria van Jesse ook symbool voor de missionaire kerk die zichtbaar wil zijn in het centrum van Breda, want daar zijn deze vrouwen in het blauw een levende geloofsgetuigenis.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Dick van Klaveren

Dick van Klaveren heeft van de missionaire kerk zijn handelsmerk gemaakt. Als je naar buiten gericht bent, bereik je ook nieuwe mensen. Daar slaagt deze bezielende priester uit Gouda en Bodegraven uitstekend in. Daarom praat hij in het geloofsgesprek over toetreders tot de kerk. En daarmee sluit hij aan bij een campagne in het bisdom Rotterdam over mensen die voor het eerst of opnieuw voor de kerk kiezen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Ron van den Hout

De bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden is Brabander met hart en ziel, maar nu al een paar jaar Groninger met de Groningers, Fries met de Friezen en Drent met de Drenten. De vraag is hoe een geboren Brabander zo thuis kan komen in het noorden van het land. Het antwoord is: het Woord van God. Dat overstijgt provincies, dialecten, afstanden en familiebanden, het Woord van God verbindt bisschop Van den Hout met alles en iedereen in het kleinste bisdom van Nederland, met de grootste afstanden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Arend van der Heiden

Als chef-kok voor artiesten en mensen die veel geld te besteden hebben, kiest Arend van der Heiden een andere weg. Vanuit zijn geloof en het gebed gaat hij koken voor mensen die geen geld voor eten hebben. Daar begon hij mee voor de coronacrisis, maar blijft dit doen nu nog meer mensen in armoede verkeren. Hij kookt elke week voor 1800 mensen. De gemeente steunt hem niet, hij is begonnen omdat hij dit zijn christelijke opdracht vindt. En hij kan dit doen omdat er steeds meer donaties binnenkomen. Het wonder van Heerlen is de onbaatzuchtige inzet van een 59-jarige chef-kok die in geloof verbonden is met de armen, als hun vriend.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Paulus Tilma en Patrick Kuipers

Op Roepingenzondag vertelt Paulus Tilma over de weg naar zijn priesterwijding begin juni in de kathedraal van Utrecht en legt Patrick Kuipers als rector van de priesteropleiding uit hoe je weet of je geroepen wordt door God. Dan ben je op tocht naar de bestemming en dan voel je de vreugde in je hart. Vreugde is de stem van God die je de juiste weg wijst.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Harrie Smeets

Als alle mooie evenementen van het geloof in de buitenlucht stilvallen (Passiespelen Tegelen, Heiligdomsvaart Susteren), wat kun je dan doen als kerk in het dorp of de stad? Het antwoord van Harrie Smeets is duidelijk en inspirerend: wees er als gelovige, voor de ander en voor God. Doe goed, bid en ga naar de kerk. Dat kan iedere christen, iedere katholiek. En zo wijst de bisschop van Roermond in een leeg openluchttheater van Tegelen de weg naar de volheid van het hart.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Jan Liesen

Op Palmzondag spreekt Jan Liesen, bisschop van Breda, over de betekenis van de Goede Week en over de diepe waarheid dat Christus na het kruis de dood overwint. Ik ben er voor jou, is het thema van The Passion. Dat is ook het houvast en de hoop van Jan Liesen: dat God ons nabij is in pijn en verdriet en laat opstaan in leven en dood.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Fons Litjens

Twee weken voor de Goede Week vertelt pastoraal werker Fons Litjens over de bijzondere kruisweg van Halfweg. Veertien staties op een plank, met prikkeldraad eromheen, de lijdensweg van Christus die je met je ogen moet gaan. Zo klein zijn de staties, je moet de tijd nemen, voor de ontmoeting, de eenzaamheid, de confrontatie met het kwaad, de machteloosheid. Maar er is ook de vijftiende statie, die van de Paaskaars, van het Licht van de Verrijzenis. Fons Litjens vertelt van dat licht door eenzaamheid en machteloosheid heen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Zr. Angela

De bestemming van Angela Holleboom is al veertig jaar: bij God willen zijn. Dat doet deze abdis van de clarissen in het klooster te Megen, dat dit jaar een bijzonder jubileum viert. Precies drie eeuwen zijn de clarissen in Megen. En ze zien toekomst. Met een grote glimlach zegt abdis Angela Holleboom dan ook: moed, geloof en vertrouwen, meer heb je als christen niet nodig om te weten dat elke geschiedenis ook een toekomst heeft, dus ook het klooster in Megen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Jan Hendriks

De bisschop van Haarlem-Amsterdam spreekt over het begin van de veertigdagentijd: hoe kun je minderen in een tijd waar alles al zo op rantsoen is en waar iedereen vooral op huis is aangewezen? En als je niet of nauwelijks naar de kerk kunt gaan, hoe kun je dan bidden in huiselijke kring? Bisschop Jan Hendriks neemt het voortouw en wijst de weg van hoop en vertrouwen in een tijd die vooral ongewis is en veel mensen verdriet doet.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Jurgen Jansen

De uit de Achterhoek afkomstige Jurgen Jansen is nog maar twee maanden actief in zijn nieuwe parochie in Twente en weet zeker wat zijn belangrijkste opdracht is binnen alle beperkingen die gelden: als priester en als kerk niet in quarantaine blijven, maar de zieken en de stervenden nabij zijn. Hij denkt zelfs dat de beschermende kleding en de beperkende maatregelen in de ziekenhuizen geen belemmering vormen om dieper en intenser verbonden te zijn met de mensen voor wie het einde nabij is. Hij spiegelt zich dan aan de heilige Jozef, die in stilte en met bescheidenheid deed wat er van hem gevraagd werd.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Vincent Blom

Vincent Blom is de plebaan van de Sint Jan in 's-Hertogenbosch. Hoe kun je met prachtige koorstemmen en een verzorgde liturgie in een heilige ruimte van eeuwen, zeker in deze tijden, mensen nabij zijn? De plebaan zoekt altijd naar woorden die troosten en hoop geven in de gesloten wereld van Nederland op dit moment.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Vivian Kreutz

Altijd in de contramine, juist niet de weg kiezend van je ouders en dan toch als door een bliksemslag geraakt worden door de waarheid van het geloof. Het is het verhaal van Vivian Kreutz die tot haar ziekte haar eigen weg ging, de bloemetjes buiten zette en uiterlijke schijn belangrijk vond. De eerste blikseminslag was raak, maar er was een tweede nodig om anders te gaan leven en de eigen kleinheid te erkennen tegenover God. Vanaf dat moment is ze betrokken bij de kerk van Heerlen, begeleidt ze groepen jongeren en volwassenen, zingt ze in een koor en maakt ze teksten. In haar nieuwe bestaan gaat ze voor de eenvoud en de waarheid.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Vincent de Haas

Vincent de Haas is diaken en betrokken bij de congregatie van franciscanessen in Breda. Zij hebben in tijden van cholera altijd de zieken verzorgd en moeten nu zelf verzorgd worden, want bijna alle zusters zijn besmet met het coronavirus. Wat betekent hun geloof juist in deze beproeving?Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Erik Tuijp en Vincent Tuijp

Erik Tuijp behartigt al twintig jaar de belangen van slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen bij de nieuwjaarsbrand van 2001. Vincent Tuijp is als wethouder betrokken bij de herdenking van de ramp. Twee Volendammers laten in hun hart kijken en tonen de veerkracht van Volendam met verhalen die je niet meer vergeet.